top of page

Hvem er jeg

Jeg er uddannet Cand.psyk fra Københavns Universitet og psykoterapeut fra Dansk NLP Institut. Derudover har jeg har en meget bred erhvervserfaring - og et spændende og indholdsrigt levet liv bag mig.

De sidste 21 år har jeg arbejdet som terapeut med egen praksis hvor psykologi har været mit omdrejningspunkt. Jeg formår at gøre psykologi anvendeligt og forståeligt - det være sig i rammerne af terapi,

erhverv eller undervisning. Jeg evner at gøre psykologi kropsnært og brugbart i næsten alle kontekster.

I øjeblikket arbejder jeg med

  • supervision af psykologer og andre faggrupper
  • klienter i egen praksis
  • familiebehandling
  • egne hold i mindfulness, compassion og dialektisk adfærdsterapi
  • psykologiske test 
  • ledelsescoaching i større virksomheder

Hvordan jeg arbejder terapeutisk

Jeg har et holistisk menneskesyn - og det betyder, at jeg medtænker det "hele menneske" i den terapeutiske proces. Jeg vil forsøge at se hele dig og de behov du måtte have for din terapi. Min terapi og metode har primært fokus på processer - og lidt mindre på lange samtaler, hvilke mine uddannelser også vidner om. Jeg oplever ofte at klienter intellektuelt men ikke følelsesmæssigt har "forstået" deres problemer -og at det derfor er vigtigt at den intellektuelle som den følelsesmæssige del bliver bearbejdet i terapien. Min brede vifte af uddannelser betyder, at jeg er i stand til at arbejde med næsten alle de problemstillinger og udfordringer som du måtte komme med.

Jeg arbejder primært med angst, stress, depression, selvværds og relations problematikker. Herudover også med visse personlighedsforstyrrelser.

bottom of page