top of page

Test

Anvendelse af test kan vise sig, at være en uvurderligt hjælp og et godt redskab i mange forskellige kontekster. En testrapport kan pege på, hvor og hvordan der eventuelt skal sættes ind. En test udfyldes typisk på nettet og følges op af en personlig tilbagemelding i min praksis eller eventuelt på arbejdspladsen. En test kan aldrig stå alene - men skal udelukkende ses som et samtaleværktøj. Jeg er certificeret til både erhvervsmæssige som psykiatriske test. Nedenstående er nogle af de test jeg tilbyder:

Thomas' adfærdsanalyse PPA giver et nøjagtigt indblik i den adfærd, mennesker foretrækker på jobbet, hvilket giver dig en større grad af sikkerhed ved rekruttering, identifikation af hvordan du kan maksimere trænings- og udviklingsbudgettet og forståelse for, hvordan du kan styrke motivationen for at minimere personaleomsætningen.

General Intelligence Assessment GIA giver en nøjagtig prognose om den tid, som det vil tage en person at komme ind i en ny jobrolle / system. Ved at måle deres evner, bliver du i stand til at holde dine medarbejdere engagerede i deres arbejde og din organisation ved at give udfordringer, som passer til personens styrker. GIA gør det også muligt at identificere potentielle ledere; dem, der hurtigt kan træffe en beslutning eller give et hurtigt svar og dem, der passer bedre til mere metodisk problemløsning

TEIQue giver dine medarbejdere den skarphed, de behøver for at kunne præstere i nutidens komplekse arbejdsmiljø. Den udstyrer dig og dine medarbejdere med værktøjerne til at at forstå deres styrker og begrænsninger, hvordan de reagerer i pressede situationer, hvor gode de er til at udvikle nye relationer og hvor selvmotiverede og omstillingsparate de er. Denne indsigt giver plads til at udar de handlingsplaner, der skal til, for at udvikle dine ledere.

NEO PI-Rs anvendelsesmuligheder inden for det kliniske og erhvervsmæssige område strækker sig over næsten alle tænkelige situationer – fra assessment og kliniske undersøgelser over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning til genoptræning af hjerneskadede og retspsykiatriske vurderinger. Det er den personlighedstest med det bredeste sigte på markedet, bl.a. fordi den personlighedsteori, som testen bygger på, er den mest alment anerkendte. Testen repræsenterer en integration af årtiers amerikansk og engelsk personlighedsforskning

Stressindikator identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stresspåvirkeligheden. På bare 20-25 minutter afdækker testen personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stressrelaterede sundhedsproblemer.

bottom of page